Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van MV verandermanagement van toepassing, gedeponeerd onder nummer 57917485 bij de Kamer van Koophandel te Breda. Op verzoek zal MV verandermanagement een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos per e-mail of per post toezenden.