Over Martin Voet

MV verandermanagement is Martin Voet (1967), manager van resultaat.

Ik ben IPMA Level B® gecertificeerd en heb ruime ervaring in zowel de ‘harde’ instrumentele als ‘zachte’ sociale aspecten van het vakgebied project- en informatiemanagement. Naast adviseur/consultant en uitvoerend project-, programma- of informatiemanager ben ik door mijn kennis en ervaring ook uitstekend inzetbaar als veranderingsgerichte interim manager.
Door mijn informatica/ICT achtergrond ligt mijn kracht met name in het initiëren, organiseren, regisseren en succesvol doorvoeren van complexe veranderingen op het snijvlak van business en ICT.

Ook projecten waarover u zich zorgen maakt of volledig zijn vastgelopen kunnen door mij met een projectaudit worden doorgelicht. Een projectaudit is een onafhankelijke toets van de beheersing en/of resultaten van het project, met als doel extra zekerheid te krijgen over de realisatie van de doelstellingen of om te onderzoeken op welke wijze het project weer op de rails kan worden gezet.

“Leer van gisteren, droom van morgen, leef vandaag”

Profiel

  • resultaatgericht
  • sterk analytisch denkvermogen
  • initiatiefrijk & creatief
  • flexibel & pragmatisch
  • integer & betrouwbaar
  • loyaal

Intentieverklaring

Als manager van resultaat ben ik er voor de klant zonder daarbij respect voor de omgeving uit het oog te verliezen. Door het vinden en uitzetten van de juiste koers, het vormgeven en realiseren van de gewenste veranderingen in de keten of het verkrijgen van veranderbereidheid binnen de organisatie. Ik doe dit door bij te sturen, vragen te stellen, soms door stilte te laten vallen of te confronteren. De vorm kan variëren, de intentie is echter altijd dezelfde: de klant helpen een blijvende verandering succesvol door te voeren. Humor en relativeren zijn hierbij belangrijke ingrediënten en werk moet leuk zijn, maar afspraak is afspraak.